Search

Wednesday, March 21, 2012

go away

S̖̫͞t ̨O̤̭̲̬̙̹p͙̭̩̪̘̮̀
I̴ t͝ H̫̬̣̹̣̱́ U̢҉rt̢̢ S̖̫͞
N͏ò̸
I̵͝ ̧ H̫̬̣̹̣̱́E̡͈͓A̺̺͈͖͉r͈͚̫̮̜̙ S̖̫͞ I̵͝ n̛̹̻̗̞͓̪̟̗͑̿̈́̏̅͒͋ͭ G̀҉̡̀͟I̵͝ n̛̹̻̗̞͓̪̟̗͑̿̈́̏̅͒͋ͭ G̀҉̡̀͟.
I̖̜̖̠̫̜O̤̭̲̬̙̹ ̷ ̷fa̕ Z̯̮̺̤̥̪̕a͏̺̗̼̬̗c͘t̢̢a͏̧͏ tO̤̭̲̬̙̹PK tfG itt sss/

1 comment:

  1. Shit.

    God damn it. Erin, get in touch soon. Please tell us you're okay.

    ReplyDelete